Niezwykły Bóg w zwykłych ludziach

Niezwykły Bóg w zwykłych ludziach to nic innego, jak historia, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. To historia, w której Bóg bierze słabych, niedoskonałych ludzi i dzięki mocy Ducha Świętego działającej w nich i przez nich, dokonuje rzeczy, które po ludzku są niemożliwe do wykonania. W rzeczy samej, misja, którą uczniowie otrzymali była misją niemożliwą.

Jedynym sposobem było przyjęcie mocy Ducha Świętego, gdy na nich zstąpił. Wtedy ta niemożliwa misja, stała się możliwa. Dwa tysiące lat później, my jesteśmy tymi, którzy kontynuują wypełnienie tej misji. I jeśli ten rozdział Dziejów Apostolskich, który dzisiaj piszemy, ma się zakończyć sukcesem, to musimy go pisać w oparciu o tę samą moc Ducha Świętego. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z chrześcijaństwem pozbawionym mocy. A takie chrześcijaństwo ma do zaoferowania nie więcej, niż teologia bez doświadczenia.Można by powiedzieć, że bez mocy Ducha Świętego jesteśmy impotentami, którzy nie są w stanie zrodzić żadnego życia. Bez mocy Ducha Świętego jedyne, co nam pozostaje, to zachwycanie się historiami z życia Jezusa i apostołów. W ten sposób staniemy się tylko czytelnikami biblijnych historii, nigdy nie mogąc, poprzez doświadczenie, stać się częścią nich. Ale dzięki Bogu, słowa Jezusa:

"Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami" (Dzieje Apostolskie 1:8, przekład Liga Biblijna)

wciąż są aktualne. Jeśli Jezus potrzebował mocy Ducha Świętego, aby wypełnić misję którą otrzymał od Ojca i skoro apostołowie potrzebowali mocy Ducha Świętego, aby wypełnić misję którą otrzymali od Jezusa, to kimże my jesteśmy, myśląc, że możemy wykonać naszą misję bez mocy tego samego Ducha Świętego? To nie apostołowie byli niezwykłymi ludźmi, to Bóg, któremu pozwalali działać w swoim życiu, był i jest nadal niezwykłym Bogiem. To On, tak samo jak wtedy, tak i dzisiaj, pragnie objawiać swoją niezwykłą moc przez zwykłych ludzi, którzy Mu na to pozwolą. A kiedy to będzie miało miejsce, będziemy w stanie dokonać tego, czego dokonywali apostołowie - obrócimy świat do góry nogami.ZAINSPIRUJ SIĘ

Blog

Inspirujące świadectwa, artykuły, pytania i odpowiedzi. 
Zajrzyj i zaczerpnij czegoś dla siebie!

winnica czarne.png

Centrum Chrześcijańskie Winnica

2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
tel. 509 825 001
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram